Podelitev naziva častni doktor UP ruskemu akademiku prof. dr. Vladimirju Kvintu (in Slovenian)

20 July, 2017 Primorska, Slovenia

Danes, 20. julija 2017, je rektor UP, prof. dr. Dragan Marušič na pobudo Fakultete za management podelil naziv častni doktor Univerze na Primorskem ruskemu akademiku prof. dr. Vladimirju Kvintu. 
Naziv častni doktor Univerze na Primorskem univerza podeli posamezniku za izjemne dosežke na področju znanosti in umetnosti ali za odmevne prispevke na področju krepitve medčloveških odnosov.
Prof. dr. Vladimir Kvint je svetovno znan ekonomist in strateg. Je predstojnik katedre za finančne strategije na Moskovski ekonomski fakulteti Moskovske državne univerze Lomonosov. Njegova poglavitna področja znanstvenega raziskovanja segajo predvsem na področje teorije strategij in teorije o globalnih razvijajočih se trgih.

Read the full article at fm-kp.si

No comments: