Prof. Dr. Vladimir Kvint - Turgut Özal Üniversitesi

LaSalle Üniversitesi İşletme Sistemleri Bölümü Profesörü Dr. Vladimir Kvint Turgut Özal Üniversitesi’nde ‘Büyüyen Global Piyasalarda Türkiye’nin Yeni Rolü’ konulu konferansta öğrencilerle bir araya geldi. Konferansta dünyadaki global trendler hakkında bilgiler ve istatistikler sunan Prof. Dr. Kvint, öğrencilerin sorularını cevaplandırdı.
Prof. Dr. Vladimir Kvint, teknolojik devrimler, demokratikleşme, globalleşme, siyasi dağılma, küresel rekabetin artmasında kalitenin rolü, bölgesel ekonomik entegrasyon, özelleştirme, sermaye sıkıntısı, terörizm ve aşırılık, küresel krizlerin hızlanması gibi konularda katılımcıları bilgilendirdi. Konferansta birçok ülkede hukukun geliştirilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Kvint, gelişen ve gelişmekte olan tüm ülkelerde yolsuzluğun artarak devam ettiğini belirtti. Demokrasinin olmadığı Sosyalist – Komünist Sovyetlerde buna bağlı olarak kalitenin de düşük olduğunu ifade eden Prof. Dr. Kvint, demokratik sistemlerle birlikte kalitenin de arttığını belirtti. Global trendlerin sadece pozitif yönde etkilerinin olmadığını vurgulayan Prof. Dr. Kvint, bazılarının negatif etkisi olduğunu belirterek teknolojinin hırsızlık amacıyla da kullanıldığını belirtti.
Siyasi riskleri tespit etmek için politikayı iyi bilmek gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Kvint, kamulaştırmanın da bazen siyasi bir risk olabileceğini örneklerle açıklayarak “Örneğin Türk yatırımcılar bir yere yatırım yapıyor. Fakat bu yatırımın karlı olması için paranızın değerli olması gerekir. Bu nedenle başka bir ülkeye yatırım yapmak isyasi riskler oluşturabilir.” şeklinde konuştu. Dünyadaki ülkelerin kişi başına düşen milli geliri ve gayri safi milli hasılalarından bahseden Prof. Dr. Kvint, “Geleneksel olarak dünya ekonomilerine baktığımızda yüz yıl önce ağırlıklı gelir kaynağı ziraat ve ağır sanayi iken, artık ülkelerin gelir kaynağının büyük bir kısmını bilgi ve teknoloji sektörü oluşturuyor.” dedi. Büyüyen ekonomilerin en önemli eksikliklerinden birinin yatırım stratejisi oluğunu kaydeden Prof. Dr. Kvint, Türkiye’ye yıllık yaklaşık 8 milyar dolar dış yatırım oluğunu fakat bunun yeterli olmadığını belirtti. Toplumlarda orta sınıfın, toleransın ve üretimin sürekliliği açısından önem arz ettiğini belirten Prof. Dr. Kvint, öğrencilerin sorularına cevap verdi.

Konferansın sonunda Prof. Dr. Vladimir Kvint’e Turgut Özal Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi Galip Demirel tarafından hediye takdim edildi.

http://www.turgutozal.edu.tr/icerik/prof-dr-vladimir-kvint-konferansi-1025-81.html

No comments: